Het uitvoeren van een inspectie of specialistisch onderzoek aan een bestaand object wordt door APcon uitgevoerd om de toestand waarin het betreffende object verkeert vast te stellen of om de oorzaak van geconstateerde problemen of gebreken vast te stellen. APcon Adviesbureau heeft daarvoor de beschikking over specialisten en de benodigde onderzoeksapparatuur. Wij werken met en conform de NEN 2767 en de RLN000156.

APcon brengt de opdrachtgever een helder advies uit op basis van de bevindingen van inspectie en onderzoek conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

Wij hebben ervaren constructeurs en tekenaars in dienst. Voor het uitvoeren van berekeningen en maken van tekeningen hebben deze medewerkers de beschikking over de meest recente software.

Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden door derden conform de UAV stelt APcon voor de opdrachtgever, op basis van het uitgevoerde onderzoek en met de opdrachtgever besproken advies, een bouwstenen of RAW-bestek op. Ook met het opstellen van vraag- en eisenspecificaties in het kader van UAV-GC-contracten hebben wij ruime ervaring.

Op basis van de bestekken of adviezen kan desgewenst een ssk-kostenraming of een directiebegroting worden aangeleverd.

Ten behoeve van het begeleiden van de uitvoering kunt u een beroep doen op APcon voor de inzet van directievoerders (UAV) en toezichthouders bij renovatie- , conserverings-, en nieuwbouwwerkzaamheden.