Advies

APcon brengt de opdrachtgever een helder advies uit op basis van de bevindingen van inspectie en onderzoek conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.