Bestekken en eisenspecificaties

Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden door derden conform de UAV stelt APcon voor de opdrachtgever, op basis van het uitgevoerde onderzoek en met de opdrachtgever besproken advies, een bouwstenen of RAW-bestek op. Ook met het opstellen van vraag- en eisenspecificaties in het kader van UAV-GC-contracten hebben wij ruime ervaring.