Directievoering en toezicht

Ten behoeve van het begeleiden van de uitvoering kunt u een beroep doen op APcon voor de inzet van directievoerders (UAV) en toezichthouders bij renovatie- , conserverings-, en nieuwbouwwerkzaamheden.